Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej

Placówka Wsparcia Dziennego powstała 1 stycznia 2013 roku. Powstaliśmy w wyniku zmian ustawowych, które doprowadziły do wydzielenia ze struktur Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej placówki wsparcia dziennego, czyli Świetlic Socjoterapeutycznych działających od lat w dzielnicach Nowy Bytom - osiedle Kaufhaus oraz Ruda.

Kontakt

Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska
ul. rot. Witolda Pileckiego 23/01
tel/fax: 32 340 40 53

email:
pwd.sekretariat@gmail.com 

Inspektor Danych Osobowych
email: iodo@pwd-ruda.pl

 

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
mgr Aleksandra Król